COM PREPARAR L’ASSISTÈNCIA A UNA FIRA (I TREURE’N EL MÀXIM PROFIT!)

COM PREPARAR L’ASSISTÈNCIA A UNA FIRA (I TREURE’N EL MÀXIM PROFIT!)

FASE 1: PLANIFICACIÓ

• Estudia la fira on vols participar: característiques, espais, esdeveniments, públic, cost, etc.
• Crea un grup de treball: tots els departaments o professionals que formaran part de l’esdeveniment han de ser-hi.
• Fixa objectius i organitza: assigna un pressupost i el que voleu aconseguir, estableix el pla i organitza qui farà que.
• Defineix l’espai que vols: pensa on vols estar, i com hi vols estar.

FASE 2: PRE-FIRA

• Contracteu els espais: reserva els estands i comprova els serveis (aigua, llum, wifi, magatzems…)
• Disseny a l’espai: Com serà el vostre estand? Penseu en el mobiliari i la imatge corporativa que voleu transmetre.
• Selecciona qui anirà: Defineix els professionals de la teva empresa que seran a la fira, i contracta hostes/hostesses si els necessiteu com a suport.
• Materials comercials: Targetes, fulletons, catàlegs, revistes… tot el que vulguis repartir.
• Merchandising: vés més enllà dels regalets típics i sorprèn els visitants amb quelcom original que et faci inoblidable.
• Esdeveniments: intenteu participar en qualsevol esdeveniment (xerrades, taules rodones) de la fira on pugueu mostrar-vos com experts.
• Comunicació i màrqueting: Notes de premsa, anuncis a revistes especialitzades, publicitat directa… que tothom sàpiga que hi aneu!

FASE 3: FIRA!

FASE 4: POST-FIRA

• Analitza l’èxit: Valoreu els elements positius i negatius de la fira. Heu aconseguit els objectius?
• Comunica la vostra presència: Feu difusió de la vostra assistència a la fira, i de qualsevol esdeveniment on heu participat.
• Seguiment comercial: Controleu el desenvolupament de les relacions i oportunitats creades a la fira